گرجيان ايران

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 

۱۳۸٥/٩/٢٥

 

همایش ادبیات مکتب اصفهان

نمادی با رتایا، ایران شناس گرجستانی نیز درباره" ترجمه های گرجی شاهنامه در عهد صفویان" مقاله خود را قرائت کرد. او دوره صفویه را اوج شکوفایی روابط دو کشور ایران و گرجستان دانست و از ترجمه و تقلید به عنوان روزنه ورود ادبیات فارسی به فرهنگ گرجستان نام برد. وی خاطر نشان کرد:« گرجیان قهرمانان شاهنامه را پیش تر و از زمان فارسی باستانی و میانه می شناخته اند و این ادبیات در فرهنگ گرجی به طریق فولکلور و همچنین مکتوب وارد شده است. او همچنین اوج شکوفایی ترجمه شاهنامه را قرن 16 و 17 میلادی دانست و گفت: «شاهنامه برای گرجیان آن قدر مهم بوده که اسامی آن به نام های محلی گرجی تبدیل شده است. البته شایان ذکر است که گرجی ها به قسمت های اساطیری شاهنامه علاقه بیشتری دارند و حکایت پهلوانی مربوط به رستم را ترجمه و تقلید کرده اند و به آن «رستمیانی» گفته اند

لینک مطلب http://62.220.101.19/news/showone.asp?id=1404&kind1=133&months=8509

 پيام هاي ديگران ()

محمد

محمد


لينک ها

گرجيان ايران در تاريخ
گرجيان ايران

نويسندگان

محمد

آرشيو من

تیر ۸٦
خرداد ۸٦
آذر ۸٥
آبان ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤

امکانات


  RSS 2.0